Биз жөнүндө«Таиржан Турсуналиев атындагы Ынтымак медиа мектеби» коомдук бирикмеси 2016-жылдын 11-ноябрында Юстиция министрлигинен расмий каттоодон өткөн. Алгач аталган медиа мектеп БУУнун Өнүктүрүү Программасынын долбоорлорунун бири катары «Ынтымак» телерадиокомпаниясынын окутуу усулканасы катары негизделген. Анын максаты — универсалдуу журналистиканын принциптерин алдыга жылдыруу болуп, негизинен медиа кызматкерлерди окутуу боюнча иш алып барган.
Уюштуруучулук-укуктук формасы коомдук бирикме катары түшүндүрүлөт.
Бирикменин башкаруу органдары катары:
— Мүчөлөрдү жалпы чогултуу — жогорку башкаруу органы
— Бирикменин төрагасы — башкаруунун аткаруучу органы
— Тескөөчү комиссия — көзөмөлдөөчү башкаруу органы

Медиа мектептин негизги максаты — бул коомчулукта болуп жаткан окуяларды чагылдырууда журналисттик материалдарды интерактивдүү түрдө визуалдаштыруу үчүн керектүү мультимедиалык каражаттарды колдонуу менен активдүү жаштарды кесипкөйлүккө жана ар тараптуулукка үйрөтүү болуп саналат.

Медиа мектептин дагы бир багыты — бул журналистика тармагында универсалдуу редакцияларда иштөөгө жөндөмдүү болгон татыктуу кадрларды даярдоо.
Аз эле убакыттын ичинде аталган уюм журналисттерге, пресс-катчыларга, блоггерлерге жана активдүү жарандарга бир катар тренингдерди жана семинарларды өткөрүүгө жетишти.
2016-жылы Медиа мектеп расмий түрдө коомдук бирикме катары каттоодон өттү. Буга чейинки тапшырмалары, максаттары жана иш жургүзүүнүн багыттары менен кошо бирикменин жетекчилиги тарабынан анын максаттары жана багыттары дагы да кеңейтилди. Медиа мектепти институтташтыруу менен уюмга долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүн болду жана күчтүү журналисттерден турган команда түзүүгө жетишти.
Коомдук бирикменин уставына ылайык, башкы максаты болуп журналисттердин, жарандык коомдун өкүлдөрүн жана ЖМКнын башка кызматкерлеринин билимин жана жөндөмдүүлүгүн өстүрүү болуп саналат. Мындан сырткары, ЖМК өкүлдөрүнүн билимин өркүндөтүү үчүн инновациялык технологияларды киргизүү.