Жаңыланган банкноталар жүгүртүүгө чыкты. Сүрөт

 Улуттук банк жаңыланган 20 жана 5000 сомдук банкноталарды жүгүртүүгө чыгарды.  Бүгүндөн тартып жүгүртүүгө чыгарылган банкноттор 2016-жылдагы үлгү менен жасалган. Улуттук валютанын IV сериясындагы өркүндөтүлгөн банкноталар эски үлгү менен жаңыртылган.   Төмөнкүдөй жаңыланган: · Классикалык ыкма менен даярдалган, даана так көрүнгөн портрет.  · MASK-элементи. Жарыкка салып кароодо «сом» деген сөз көрүнөт (5000 сом банкнотунда гана).  · Чыгарылган жылы: 2016.  Жаңыртылган банкноталар жүгүртүүгө мурда чыгарылган 1, […]