Россиянын борбордук банкы кайрадан валюта ала баштайт

Орусиянын борбордук банкы февралдан баштап кайрадан валюта ала баштайт. Жалпы 265,  миллиард рубль башкача айтканда 3, 9 миллиард доллар алынышы пландалууда.  Банк 2018 — жыл август айынан бери биринчи жолу валюта алып, 6–февралга чейин жалпы 3, 9 миллиард доллар валюта алынышы пландалып жатат. Борбордук банкынын интернет сайтында жарыяланган маалыматка караганда Россиянын финансы министрлиги үчүн 15- […]