Үй шартында бөлмөлөргө кантип жыпар жыт даярдаса болот?

Жашообуздун канча бөлүгүн үйдө өткөрбөйлү, бөлмөлөрүбүз жылуу жумшак болсо(комфорт) гана биз өзүздү жакшы сезебиз. Анын дагы бир себеби үйүңүздүн эшигин ачып кадам шилтегенде эле жагымдуу жыпар жыт болсо маанайыбызга өз таасирин бербей койбойт. Ошондуктан биз бөлмөгө кантип өз колдорубуз менен жыпар жыт берүүчү каражаттарды жасаса боло турган ыкманы сунуштайбыз.