Туристтерге табылга
Кыргыз оймосу түшүрүлгөн кызыктуу буюмдар. Оштогу базардан сүрөттөр
Оштун борбордук базарындагы өзгөчө улуттук сувинерлерге көзүңүз түштү беле? Мында чет өлкөгө чыгууга камданып жаткандар жана туристтер үчүн өзгөчө буюмдар сатылат. Чопо, жыгач, кийизден жасалган үйгө кийилүүчү бут кийимдер, дубал тактайча жана кыргыз оймосу түшүрүлгөн эстеликтерди биздин сүрөттөрдөн көрүңүз.