Кышкы Ысык-Көлдөн сүрөт баян
Көлдү сагындыңыз беле?
Кыргыз бермети болгон Ысык-Көлгө жай келери менен эс алып баргандар үзүлбөйт. Ал эми, суук түшкөн мезгилде мелмиреген көл тыптынч бойдон жалгыз калат. Быйыл жайында көлгө барууга мүмкүнчүлүгүңүз болбой калды беле? Же барып-келип кайрадан көлдү сагынып жатсаңыз, биз сизге кышкы Ысык-Көлдөн сүрөт баян сунуштайбыз.

Биздин сүрөттөр менен таңды көлдөн тосуп, күндү көл жээгинде батырыңыз.