Баткендеги дүйнөлүк мурас
Мадыген - Кыргызстандын түштүк-батышындагы уникалдуу аймак. Байыркы калдыктары, тарыхый табылгалары жана кооз пейзажы менен окумуштууларды жана туристерди өзүнө тартып турат. Бул геотуристтер жана илимий ачылыштарды сүйүүчүлөр үчүн эң сонун тандоо.
Кыргызстандын Баткен облусунда жайгашкан Мадыген геопаркынан геологиялык жана маданий уникалдуу кооздуктардын айкалышын көрүүгө болот. Бул жерден сиз түрдүү пейзаждарды жана кубулуштарды, ошондой эле кызыктуу тарыхый жерлерди таба аласыз. Биздин заманга чейинки табылгалар да табылган. Геопарк чөлдөрдү жана мөңгүлөрдү көрүүгө, байыркы үңкүрлөргө барууга жана активдүү эс алуу менен алектенүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Ал жакка баруу менен сиз уникалдуу аймакты өнүктүрүүгө, анын жаратылыш жана маданий ресурстарын сактоого салым кошосуз. Андыктан өз өлкөбүздүн катылган сырдуу табиятын көрүүгө чакырабыз.