Келишимдин шарттары

Мен, бул кайрылууну жөнөтүү менен сайттын администрациясы үчүнчү тарапка (Жогорку Кеңештин депутатына) катты жана тиркелген медиа-файлды жөнөтүүсүнө каршылыгым жок. Ошуну менен каттын маани-мазмунун өзгөртпөстөн оңдоп-түзөөгө, редакторлоосуна макулмун.

Акыркы кайрылуулар