Жаңылыктар

Өзүн коргоого болгон укук, же эмне үчүн Кыргызстанда үйбүлөлүк зомбулукка кабылгандарды мыйзам коргобойт?

Кыргызстанда зомбулукка кабылган учурда өзүн-өзү коргогон адамдарды коргогон мыйзам жок. Эксперттердин айтымында, мындай аялдар соттолот жана аларга карата дайыма айыптоочу […]