Жаңылыктар

Сурамжылоо: ЖОЖдордогу коррупциялык иштер жана билим берүү системасы сизди канааттандырабы?

Жогорку окуу жайларындагы билим берүү сапаты, коррупциялык иштер боюнча сиздин пикириңиз кандай? Азыркы билим берүү сапаты сизди канаатандырабы?  Бул боюнча […]